Saltear al contenido principal
L’esport Femení Protagonista Del Congrés De Dones Del Baix Llobregat

L’esport femení protagonista del Congrés de Dones del Baix Llobregat

L’esport femení, protagonista del Congrés de Dones del Baix Llobregat per primera vegada

Amb la participació de la coordinadora dels equips femenins base de l’Associació Esportiva Penya Esplugues, Lorena Fàbrega, i la segona capitana del sènior femení, Pilar Ribes, entre altres esportistes i entrenadores, el 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, ha debatut per primera vegada la realitat de l’esport femení.

En una jornada organitzada dimecres passat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sota el títol “Dones en l’esport, coeducació esportiva” es va posar sobre la taula la consideració de l’esport com un àmbit clau per a l’assoliment de la plena igualtat entre homes i dones.

La jornada va abordar les desigualtats de gènere que encara existeixen en el món de l’esport. Per això, el Consell Esportiu del Baix Llobregat va incorporar al debat l’experiència de diverses esportistes i entrenadores.

En nom de l’AE Penya Esplugues hi va intervenir, primer, Lorena Fàbrega per parlar del paper fonamental de les famílies –el principal agent educatiu– per avançar cap a la igualtat d’oportunitats: “Sobretot han de deixar participar lliurement a la canalla en les pràctiques esportives escollides. Sense etiquetar-los, ni jutjar-los”. També es va referir al paper dels docents que “han de convertir-se en còmplices, obrir les portes del col·legis i permetre’ns ensenyar als nens que hi ha molts més exemples esportius que els que ja venen marcats pels estereotips de la societat”.

Per la seva banda, Pilar Ribes, va explicar la seva experiència com a futbolista al llarg dels anys amb les alegries i els sacrificis que comporta. Va assegurar que les coses estan canviant i que la visibilitat de l’esport femení que donen les noves tecnologies –“els nostres partits retransmesos en streaming ens estan donant molta difusió”— i les xarxes socials és molt positiva. “Aquest és el camí. S’ha avançat en l’horitzó de la igualtat però la veritat és que encara tenim molta feina per fer”.

L’acte, que va tenir lloc al Complex Esportiu Les Moreres, el va obrir l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díez, i va comptar també amb la participació de Pedrona Serra, professora de l’INEFC, i una de les expertes que ha elaborat els materials de la comissió “Esport femení” del 5è Congrés de les Dones.


El deporte femenino, protagonista del Congrés de Dones del Baix Llobregat por primera vez

Con la participación de la coordinadora de los equipos femeninos base de la Asociación Deportiva Peña Esplugues, Lorena Fàbrega, y la segunda capitana del sénior femenino, Pilar Ribes, entre otras deportistas y entrenadoras, el 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, ha debatido por primera vez la realidad del deporte femenino.

En una jornada organizada el pasado miércoles por el Consell Esportiu del Baix Llobregat y el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat bajo el título «Mujeres en el deporte, coeducación deportiva» se puso sobre la mesa la consideración del deporte como un ámbito clave para el logro de la plena igualdad entre hombres y mujeres.

La jornada abordó las desigualdades de género que aún existen en el mundo del deporte. Por ello, el Consell Esportiu del Baix Llobregat incorporó al debate la experiencia de varias deportistas y entrenadores.

En representación de la AE Penya Esplugues intervino, primero, Lorena Fàbrega para hablar del papel fundamental de las familias –el principal agente educativo– para avanzar hacia la igualdad de oportunidades: «Sobre todo deben dejar participar libremente a los niños en las prácticas deportivas escogidas. Sin etiquetarlos, ni juzgarlos». También se refirió al papel de los docentes que «deben convertirse en cómplices, abrir las puertas de los colegios y permitirnos enseñar a los niños que hay muchos más ejemplos deportivos que los que ya vienen marcados por los estereotipos de la sociedad».

Por su parte, Pilar Ribes, explicó su experiencia como futbolista a lo largo de los años con las alegrías y los sacrificios que conlleva. Aseguró que las cosas están cambiando y que la visibilidad del deporte femenino que dan las nuevas tecnologías – «nuestros partidos retransmitidos en streaming nos están dando mucha difusión» – y las redes sociales es muy positiva. «Este es el camino. Se ha avanzado en el camino de la igualdad pero la verdad es que aún tenemos mucho trabajo por hacer».

El acto, que tuvo lugar en el Complex Esportiu Les Moreres, lo abrió la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díez, y contó también con la participación de Pedrona Serra, profesora del INEFC, y una de las expertas que ha elaborado los materiales de la comisión «Deporte femenino» del 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat.

Volver arriba