Saltear al contenido principal

Lliga Escolar

La lliga escolar d’Esplugues és una competició esportiva de futbol sala amb ànim de formar els jugadors, com a persones i com a esportistes, tenint en compte l’aspecte competitiu, però sobretot, té la intenció de contribuir amb l’enriquiment de les experiències esportives dels més petits.

D’aquesta manera, per la temporada 2015/2016 es durà a terme una normativa que protegeixi el caràcter lúdic i esportiu de la competició;

escola-penya-esplugues

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • La porteria ha de fer 3 metres d’ample x 2 metres d’alt amb sistema perquè no es tombi.
  • El diàmetre de la pilota és de 58 cm per les categories prebenjamí, benjamí i aleví.
  • L’àrea de la porteria i el punt de penal estarà situada a 6 metres de la línia de gol.
  • Per poder participar en la competició serà obligatori presentar la llicència esportiva.
  • Les pilotes d’escalfament són responsabilitat de cada equip i en cap moment l’equip local té l’obligació de cedir-ne a l’equip visitant.
  • Cada equip hauria de portar una petita farmaciola per fer primeres cures. La instal·lació hauria de disposar d’un joc de pitralls per evitar confusions en cas de coincidència de colors entre els dos equips.
  • Tots els equips hauran d’anar degudament uniformats, amb samarreta, pantalons i mitgetes, les samarretes aniran degudament numerades.

 

LLICÈNCIES ESPORTIVES (FITXES)

Les fitxes hauran d’estar tramitades pel programa informàtic NEO de la pàgina web del Consell Esportiu. Les fitxes fetes a mà o manualment modificades, no seran vàlides. Totes les fitxes hauran de portar fotografia recent de l’esportista, així com el segell de l’Ajuntament a la part superior del carnet i agafant mitja fotografia. No serà vàlid segells de clubs ni segells en la part posterior o no agafant la fotografia.

Abans de cada partit els equips hauran de donar-li les llicències de tots els esportistes que participaran en el partit, a l’àrbitre d’aquest.

Es permet la participació d’1 jugador d’una categoria superior amb l’equip de la categoria immediatament inferior en el cas que el centre no tingui equip de la seva categoria, sense que això repercuteixi a la classificació de l’equip. En el cas que hi hagi dos jugadors en aquestes condicions, l’equip podria participar en la lliga, però fora de competició. Més de dos jugadors d’una categoria superior no poden participar.

 

REGLAMENT GENERAL

Tots els jugadors hauran de jugar un mínim d’1 període. El nombre màxim d’inscrits a l’acta són 12 jugadors:

  • Mínims inscrits a l’acta: 4 jugadors
  • Màxim en pista per començar el partit: 5 jugadors
  • Mínim en pista per començar el partit: 4 jugadors

Durant els 3 primers períodes no es podran realitzar, excepte per lesió.

Només es permeten les substitucions al 4t període.

L’àrbitre té la potestat de dur a terme una expulsió durant dos minuts a un jugador/jugadora que realitzi una acció antireglamentària, sent substituït durant els dos minuts per un company.

La duració del partit és de 4 períodes de 10 minuts amb 5 minuts de descans entre el 2n i el 3r període; entre el 1r i el 2n període i entre el 3r i el 4t període el descans serà de 2 minuts. Els equips canviaran de camp entre el 2n i 3r període.

Cada equip disposa d’1 minut de temps mort, per part i equip, no acumulables.

Els entrenadors i delegats actuaran com a màxims responsables dels esportistes del seu equip, fent-se càrrec del seu comportament i dels desperfectes que puguin ocasionar.

Si un equip es queda amb menys de 3 jugadors, es suspendrà el partit i el perdrà.

El porter no podrà retenir la pilota més de 4 segons. Tampoc podrà rebre la pilota cedida voluntàriament per un company. Aquesta infracció serà arbitrada amb falta indirecte situada a la frontal de l’àrea en línia recta del lloc que s’ha donat la infracció.

El porter no podrà traspassar el mig camp amb la seva sacada.

 

AJORNAMENTS I HORARIS

Els  aplaçaments o els canvis d’hora s’hauran de sol·licitar amb una setmana d’antelació (el divendres anterior), però serà quan els publiquin els horaris (dimecres) que ja no serà possible modificar-los.

Els horaris dels partits apareixeran al calendari, però cada dilluns es publicarà a la pàgina www.penyaesplugues.com el quadre amb els partits corresponents al divendres.

La puntualitat és un aspecte important, ja que si un equip comet un retard de més de 30 minuts serà considerat el partit com perdut, tot i que si hi ha possibilitat de jugar-lo, es disputarà amb un marcador ja definitiu de 3-0.

 

ACTITUD I RESPECTE

El respecte és imprescindible a la lliga escolar; incórrer en desconsideracions cap als companys, rivals, àrbitres, públic o qualsevol altre actor que intervingui en la pràctica esportiva serà motiu d’anàlisi i pot comportar sancions ja no només per al jugador/entrenador/públic  en concret, sinó per l’equip i l’entitat, així que qualsevol acte de manca de respecte serà immediatament sancionat de manera pertinent i seguint les observacions que anoti l’àrbitre del partit.

Per últim, recordar que la nostra competició té una doble classificació; d’una banda, hi ha la classificació penjada a la pàgina de la lliga escolar i l’altre que correspon al model del Consell Esportiu del Baix Llobregat “Juga Verd Play”

Podeu descarreguar els documents:

Volver arriba